Asbest


Vi vet alla idag att asbest är farligt och ska tas på största allvar.
Eftersom asbest förr var en vanlig metod för isolering och brandskydd, så är det inte ovanligt att det ingår asbestsanering i de rivningar vi utför. För att kunna hantera detta på bästa vis med miljö och hälsa i fokus, har vi valt att utbilda vår personal och skapa särskilda asbestteam.
Dessa team har all den utrustning och utbildning som krävs för att utföra asbestsanering.