Brand/Vatten


Om olyckan varit framme har vi kompetensen att utföra både brand och vattensanering.
Det kan gälla fastigheter, fordon eller till exempel industrianläggningar som skadats vid brand.
Denna typ av sanering kan kompletteras med selektiv rivning eller demontering av objektet för att på bästa vis förbereda återbyggnad.
I den här typen av sanering gäller det även att kunna skilja ut de olika materialen och sortera upp dessa för återvinning.