Bygg / EntreprenadVi är ofta anlitade i samband med ombyggnader av fastigheter, produktionsindustri och hamnar.
Det kan variera mellan stora och små objekt, men med kunden i fokus och nära samarbete med alla involverade, är målet alltid att slutresultatet ska vara en professionellt utförd entreprenad.

Förståelse för arbetsplatsen rutiner, produktion eller omgivning utgör grunden för de metoder vi utformar.
Alla projekt är unika och kräver olika förberedelser, och även sätt att gå till väga för att uppnå bästa resultat.
Den gemensamma nämnaren är alltid kommunikation i alla led.
 
Vi har rivit processlinjer under full produktion, men även deltagit i nybyggnation såväl som ombyggnad.
Vare sig det gäller demontering av kompletta fabriker för montage på annan ort eller selektiv rivning inomhus, kan vi erbjuda våra tjänster.
Entreprenader som dessa och många andra är vi vana vid att utföra.

Vi utför miljöinventering, riskanalyser och upprättar projektplaner.