Olja


Vid alla demonteringar och där det helt eller delvis ingår hydraulsystem, som ska plockas bort gäller det att innan själva entreprenaden påbörjas, måste systemen saneras på olja.
All olja ska samlas upp och återvinnas på bästa möjliga vis, detta för att inte förorena natur och miljö.
Vi har lång erfarenhet av detta och har utvecklat olika metoder för att tömma system på bästa vis.
Vid all typ av oljesanering hjälper vår stora vana av att jobba i marina miljöer oss att utföra saneringen helt utan spill.