PCB


I de entreprenader som vi utför kan det krävas sanering av PCB i olika former.
Därför har vi valt att utbilda våra medarbetare vad gäller PCB och hur en sanering ska gå till.
Vi har den kompetens som krävs för att utföra denna typ av sanering och ser den som ett viktigt komplement till våra rivningsentreprenader där ett stort fokus ligger på miljö och hälsa.