Sanering


I näst intill alla rivningsentreprenader krävs en eller annan form av sanering.
Det kan vara en väldigt begränsad del som behöver saneras men det kan också vara så att hela entreprenaden utgörs av sanering. Vid alla sorters sanering finns två huvuduppgifter, att skydda personalen och allmänheten men också att skydda miljön.
Det finns inte en sanering som är en annan lik oavsett förutsättningar eller krav, detta är något som vi är fullt införstådda med.

Exempel på utförda saneringar:
  • Sanering av asbest ombord HMS Visborg
  • Sanering av eternit tak och väggar
  • Sanering av asbestisolerade rör ombord MS Sigyn
  • Sanering av ställverk från asbest och eternit
  • Sanering av transformatorer
  • Sanering av olja från komplexa maskiner och system inför demontering