Rivning på hög höjd

Att riva på hög höjd med stora vikter är ingen lätt uppgift. Höjder medför alltid betydligt fler risker och det gör att arbetet måste ledas och fördelas med fokus på säkerhet.
För oss är detta en självklarhet. Vi har den erfarenhet som lägger grunden för den kompetens som krävs för att kunna utföra rivningar av den här typen.
Tillsammans med den maskinella kapacitet vi har med vårt systerföretag, Krandepån Södra AB, klarar vi av att riva allt från hamnkranar, silos, tankfarmer, transportband, skorstenar till hela fabriker.

Rivning av hamnkran, Helsingborgs Hamn

Rivning av Containerkran, Helsingborgs Hamn

Rivning av Containerkran, CMP Malmö

Rivning av containerkran, Höganäs