Järnväg


Vi har utfört ett antal rivningar/demonteringar utav både järnvägsvagnar och kompletta spårområden.
Tack vare den kapacitet och mobilitet som vår maskinpark innehar är dessa projekt något vi gärna utför.
För oss är det inga svårigheter att hantera allt från spår, slipers och växlar till kompletta vagnset.
Vi sköter dessutom utlastning från arbetsplatsen löpande tack vare att vi har en egen transportavdelning, detta gör att vi kan arbeta på ett riktigt vis även där arbetsytan är begränsad.


Skrotning av järnvägsvagnar