Liftar


För att på ett ordentligt sätt kunna arbeta på höga höjder använder vi oss av en rad olika hjälpmedel och maskiner.
Det innebär att vi kan utföra våra åtaganden på ett riktigt vis med arbetsmiljö och säkerhet i fokus.
Maskinparken innehåller en mängd olika typer och modeller av maskiner och liftar för att vi ska kunna jobba optimalt oavsett den mängd varierande förutsättningar projekten har.