Rivning i marina miljöer

Precis som för rivning på höga höjder kräver rivning i marina miljöer också extra fokus både vad som gäller säkerheten för de som utför jobbet men även för den marina miljön.

Att jobba i marina miljöer är något som vi är vana vid och har full förståelse för.

Många av våra projekt ställer stora krav på oss vad gäller oljesanering och rivning i en miljö som är känslig för föroreningar. Tack vare vår och våra medarbetares långa erfarenhet har vi den kompetens som krävs för att kunna utföra dessa projekt på ett riktigt sätt.


Rivning av Linkspans/Färjeklaffar