Materialhanterare


För att på ett riktigt och effektivt vis kunna hantera de stora mängder av material, som rivningsentreprenader innebär, krävs maskinell kapacitet.
Detta kan vara material som järnskrot, aluminium, koppar eller rostfria metaller.
Även en mängd andra material än de ovan nämnda måste kunna hanteras, material som trä, isolering, gummi och betong.
Grunden i mycket av det vi gör är att sortera de olika materialslagen och därmed möjliggöra för en miljöriktig hantering och till så stor del som möjligt återvinning av dessa material.
I vår maskinpark ingår ett antal typer av materialhanterare med olika verktyg för att kunna utföra jobbet på bästa vis.