Personal


Personalen är den viktigaste länken i den kedja som utgör styrkan hos oss.
Våra medarbetare arbetar som ett team och de har allihop den rätta inställningen som gör att vi kan arbeta säkert och effektivt.
Mångårig erfarenhet kombinerat med rutinerade och kompetenta arbetsledare gör att våra rivningsteam klarar av att leverera där andra inte kan.