Saxar


För att alltid på bästa vis kunna leverera gentemot våra kunder och uppdragsgivare har vi en stor maskinpark med en mängd olika specialmaskiner som tagits fram för olika projekt och lösningar.
Här under har vi exempel på två av alla de maskiner som ingår i maskinparken.
Oavsett om det gäller en hel fabrik som ska rivas, hundratals ton på industri och återvinningsanläggning eller hela fartyg som ska klippas upp har vi maskinerna för jobbet.
Modern teknologi tillsammans med kompetenta och erfarna förare är vår lösning för att kunna leverera.