Om Stab Teknik


Stab Teknik AB är ett företag med fokus på rivning, skrotning, ombyggnadsprojekt, demontering samt återvinning av järn och metall.

Vi har varit aktiva i mer än 25 år och har hunnit med många spännande projekt, stora som små.
Tillsammans med våra systerbolag ingår vi i en stark företagsgrupp som idag är ledande inom sina respektive affärsområden.
Gruppen består av Stab Teknik AB, Krandepån Södra AB, BoatConsult AB, Körplåt i Skåne AB och Tug Marit Bogser

Tack vare den kompetens som byggts upp i företagsgruppen är vi idag unika och kan därför ta oss an projekt som för många andra är omöjliga.
Oavsett om det gäller en rivning av en hamnkran på 50 meters höjd eller en processlinje i en fabrik som har full produktion kan vi erbjuda er en komplett entreprenad.
Från norr till söder strävar vi efter att bli Ert första val inom såväl rivning och skrotning, delprojekt och totalentreprenader.