Välkommen till
Stab Teknik

Vi är ett företag med fokus på rivning, skrotning, ombyggnadsprojekt, demontering samt återvinning av järn och metall.

Vad vi gör

Stab Teknik AB har varit aktiva i mer än 30 år och har hunnit med många spännande projekt, stora som små. Vårt fokus ligger på rivning, skrotning, ombyggnadsprojekt, demontering samt återvinning av järn och metall. Tillsammans med våra systerbolag ingår vi i en stark företagsgrupp som idag är ledande inom sina respektive affärsområden. Gruppen består av Stab Teknik AB, Krandepån Södra AB och Körplåt i Skåne AB.

Tack vare den kompetens som byggts upp i företagsgruppen är vi idag unika och kan därför ta oss an projekt som för många andra är omöjliga. Oavsett om det gäller en rivning av en 50 meter hög hamnkran eller en processlinje i en fabrik som har full produktion kan vi erbjuda Er en komplett entreprenad. Våra uppdrag är väldigt varierande, såsom selektiv rivning av känslig utrustning, demontage av industrihallar eller korta uppdrag i form av mindre rivningar. Från norr till söder strävar vi efter att bli Ert första val inom såväl rivning som skrotning, delprojekt och totalentreprenader.

Kvalitet / Miljö

Vår kvalitetspolicy bygger på ISO 9001:2015. All dokumentation och målsättning för varje uppdrag skall präglas av högsta möjliga kvalitetskrav. Kontinuerlig utbildning av vår personal tillsammans med modern teknisk utrustning och stor fordonskapacitet är ett kvalificerat led i våra kvalitetskrav. Inom hela vårt företag arbetar vi miljömedvetet enligt ISO 14001:2015. Vi är certifierade för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001:2018.

Stab Teknik AB eftersträvar att vara helt självförsörjande inom segmentet rivning/sanering.

Förutom mycket erfaren och kunnig personal förfogar vi över en stor mängd olika resurser, såsom mobilkranar upp till 300 ton, materialhanterare, mobila skrotsaxar, truckar upp till 18 tons lyftkapacitet samt kranbilar mellan 26 och 110 tm.

Utöver detta har vi stor erfarenhet inom skärbränning, lansning, asbestsanering, tunggodshantering, selektiv rivning med mera.

Referenser

Vårt kundregister är både stort och omväxlande. Med stora och små företag som alla kräver kvalificerad kunskap och kvalitet. Inget uppdrag är för stort eller litet. Därför är variationen på uppdragsgivare stor. Den gemensamma nämnaren är att alla ställer höga krav på fasta leveranstider och priser. Önskar du komma i kontakt med några av våra kunder, kontakta oss så får du namn och telefonnummer till aktuell person.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Systerbolag

Tillsammans med våra systerbolag ingår vi i en stark företagsgrupp som idag är ledande inom sina respektive affärsområden. Gruppen består av Stab Teknik AB, Krandepån Södra AB, Körplåt i Skåne AB.